SYGNATURY PANA DROSTA

Mawia się, że nie istnieją sygnowane wazony przez pana Jana Sylwestra Drosta. Istnieją, a ja mam jeden z nich. W filmie potwierdzam oryginalność tego unikatowego obiektu.

Rodzaj film badawczy
Realizacja Aleksander Prugar
Konsultacja scenariuszowa Beata Dobrzyńska
Muzyka Johann Strauss
Partner MEDIASTER
Lokacja Warszawa
Realizacja lipiec–sierpień 2020
Finansowanie własne